Voskopoje 31 Tetor 2012 Bilanc i Projektit i DE 2007-2012 ne Voskopoje

Tek Hotel Akdemia ne Voskopoje u zhvillua takimi per Projektin e DE Ne Voskopoje me teme:“Bilanci 2007-2012 per Zhvillim i integruar i Territorit te Voskopojes. Na takim merrnin pergjegjesi per projektin ne DE Ne Tirane z. Stefano Calabreta, Jean Charles Derongs-FERT, Kryetari i Komunes Voskopoje, Z. Nexhip Bacelli, Kryetari i Keshillit te Qarkut Korce z. Landi Gushi, perfaqesues nga prefektura, DB Korce, DMK Korce, Universiteti F. Noli, Rilindja Voskopjare, FZM Korce, GIZ, Promali, DMO, perfaqeses te KA adad malore, banore te Voskopojes, shoqata Voskopoja, aktore te turizmit, bujqesise, trashegimise qe vepronin ne Voskopje, Korce etj. Drejtori i adad Hafuz Domi, beri nje bilanc pese vjecar te projektit: objektivat, aksionet dhe arritjet ne tre sektoret bujqesi, turizem dhe trashegimi, ku te ardhurat u rriten me +75 % ne fund te vitit te peste te projektit. Nga te gjithe aktoret dhe veçanerisht nga Stefano Calabreta, Qarku, projekti u vleresua i suksesshem dhe Voskopoja paraqet zhvillim dinamik dhe te qendrueshem. Ne fund te takimit Kryetari i Komunes Voskopoje dhe per Delegacionin Europian dhe FERT Çertifikata falenderimi. Aktiviteti u shoqerua me nje dreke festive.

Back