Vizite studimore ne Mainz Gjermani

Mainz Gjermani; Me mbeshtetjen e GIZ/SRD per ZV frutave, prane Institutit DLR dhe fidanishten Kiefer, jemi per vizite studimore per tu njohur me varietetet dhe nenshartesat e kumbulles rezistente nga “Sharka”, ku disa prej tyre do te testohen ne vendin tone.🥭

Back