Vizite studimore ne Itali

Nga data 4-7 Qershor, me mbeshtetjen e e Projektit Sared dhe Ministrise se Bujqesise nje grup prej 45 vetash i perbere perfaqesues te grupeve VC – Fruta &Arror te 5 organizatve ADAD Malore, ISBUR, RASP, RDA, WSA dhe NSGK po bejne udhetim studimor ne Rajonin e Emilia Romania ne Bolonje me teme per Organizimi te Prodhuesve dhe strukturat e tyre perfaqesuese, prodhuuese dhe tregtare. Vizita filloj ne Universitetin e Bujqesor te Bolonjes dhe vazhdon ne Kooperativat e fruta dhe perimeve. Grupi shoqerohet nga Lucciano Trentini dhe Berthold Wohlleber/Sared.

Back