Vizite studimore ne Institutin e Kerkimit te Frutave Cacak/Serbi.

Vizite studimore ne Institutin e Kerkimit te Frutave Cacak/Serbi. Kjo vizite eshte bere ne kuader te projektit per ZV se frutave te mbeshtetur nga GIZ/SRD dhe zbatuar nga afc Germany me Team Lider Z. Christoph Arndt.

Tema e vizites ishte per njohjen e varieteteve dhe nenshartesave te kumbulles te qendrueshme nga Sharka dhe testimin e tyre ne vendin tone.

Back