Vizite Studimore, Kosove

Me date 8 Dhjetor 2017 u be nje vizite studimore ne Kosove me grupin e pemetarise VC-Kukes. Me grupin moren pjese dhe specialiste te DB Kukes. Grupi u shoqerua nga specialisti i USAID Rahovec z. Qamil Cenaj. Grupi u njoh me menyren e prodhimit te frutave dhe vreshtave, perpunimin dhe shitjen e frutave dhe rrushit. Theksojme se u be nje vizite tek kantina e veres “Stone Castle” qe kishte 750 ha vresht dhe prodhim vjetor 40 milion litra vere ne vit.

Back