Vizite studimore -Italy

Me mbështetjen e GIZ/Afc, një grup me fermerëve të rinj nga Korca dhe Dibra morën pjesë në një vizitë studimore në Itali ku u njohën me tekologjitë e kultivimit dhe ruajtjes së qershisë dhe mollës.

Gjatë vizitës u njohën me tredin e kultivimit të qershisë ku patën mundësi të shikojnë fidanishte dhe plantacione me qershi dhe mollë. Këto njohuri të fituara gjatë vizitës studimore do ju transmetohen edhe anëtarëve të grupeve në Korcë dhe Dibër.

Back