Vizitë në pemtoren e z.Flamur Brati

Vizitë në petoren e z. Flamur Brati, anetar i grupit Golaj/Has, ku dy vjet me pare e ka vizituar nje ekip i nivelit te larte te Giz-Sared e kryesuar nga Znj. Schenke, Z. Hans-Juergen Cassens dhe z. Roland Cela. Ne i asistojme ne vazhdimesi prodhuesit e grupeve ne VC -fruta&arrore dhe prodhimi i kumbulles paraqitet i mbare dhe kete vit.

Back