Me date 7 Shtator 2017, nje ekip i niveli te larte te Giz-Sared e kryesuar nga Znj. Schenke, Z. Hans-Juergen Cassens, z. Roland Cela te shoqeruar nga Dritan Tahiraj, beri nje vizite prane grupit Golaj-Has per te vleresuar komponentin e rritjes se kapaciteteve te prodhuesve dhe ekstensionisteve te zbatuar nga adad malore. Takimi u be pemetoren me kumbull te z. Flamur Brati, i cili krahas prezantimit te perfitimit nga projekti Sared, tregoj dhe mikepritjen e tij sipas zakonit te rajonit te Hasit.

Back