Vizite e ekspertit francez z. Pascal Gouget tek ferma Bullari Natyral Farm

Bullari Natyral Farm, Cerrik.

Misioni i ekspertit francez Pascal Gouget per arren. BNF disponon 90 ha me arre dhe po aplikon teknologji te re#

#arre#

#siperfaqe e madhe#

#keshilla#

#teknologji e re#

Back