Vizita në terren të Znj. Elisabeth Barsacq – Ambasadorja e Francës në Shqipëri

Korce, 4 Shkurt 2021

Vizitat në terren të Znj. Elisabeth Barsacq – Ambasadorja e Francës në Shqipëri dhe të Shefes së Koperimit Znj. Anne Elisabeth Gautier-Budai. Vizitat u zhvilluan në fermat e Z. Ferdinad Ali (AliFrut) Dvoran, në fidanishten e Zemblakut (Adriatik Becolli, Shkëlqim Mullalli, Zija Hoxha) dhe Fermën Morava (Gezim Skerma). Bisedat me fermerët ishin mbi situatën dhe të ardhmen e fermave të tyre në kuadër të koperimit me vendet e Bashkimit Europian. Mirënjohës për bashkëpunimin francez 25 vjecar me Fert- Paris dhe strukturave të mobilizuara prej tij. 🇦🇱🇫🇷

Back