Vizita ne ferme

Referencat tona

Fert dhe Adad malore ka ngritur dhe shperndare referenca dhe kane vendosur bazat e teknologjise se Re te pemetarise ne vendin tone duke i paraprire zhvillimit te sotem te frutikultures ne vend. Adad malore ka 450 ha molle ose rreth 8 % te siperfaqes totale ne nivel vendi. Nga 270 ha pemetore intensive me molle ne shkalle vendi, adad malore disponon rreth 65 % te siperfaqes se pergjitheshme. Ka testuar varietete e molles, nenshartesat vegjetative te molles, ka bere studime per zhvillimin e teknologjise, ekonomik dhe te strategjise se zhvillimit te frutikultures. Ka ngritur keshillen teknike prane grupeve te pemetarise Diber dhe Korce, ku aderojne rreth 500 pemetare, te cilet kane permiresuar teknologjine ne pemetoret e ekzituese dhe kane aplikuar teknologjine e re te kultivimit intensiv ne molle, dardhe qershi dhe kumbull. Ne pemetoret e kane rritur rendimentin (50-60 ton/ha), kane cilesine dhe sasine e prodhimit. Ka shoqerur mbi xx projekte ku prodhueist kan ebere mbi xxx € investime ne 5 vitet e fundit

Ka publikime, buletine periodike te adad malore,3 libra te molles, karta teknologjike te pemeve frutore,

25 fisha teknike

Ju mund te vizitoni: Fidanishte, pemetore, dhoma frigoriferike, Linja perpunimi frutash

 

Korce;

korceFidanishte Zemblak       Shkelqim Mullalli

 • Prodhim fidanash per 9 specie frutore , ku 90 % jane fidane molle
 • Ka ekzluzivitetin per varietetet e reja te molles te Gales dhe Fuji
 • Fidane molle cilesore dhe te certifikuar nga ESHFF

 


fidanePemetore molle me forme aks dhe dendesi 3000 peme/ha

 • Ferdinand Ali Dvoran,
 • Engjell Dervishi, Fation Dede -Cangonj
 • Adriatik Becolli, Urim Gegolli – Vranisht
 • Tahir&Adrian Zaimi, Verlne
 • Adrian Pasha, Ilir Cenolli, Sybi Spaho Bilisht,

dhomefrigoriferikeDhoma frigoriferike

 • Adriatik Becolli dhe Blerim Becolli                     Vranisht
 • Rakip Musa, Engjell Dervishi dhe Henrik Mati Cangonj
 • “Alifrut” Dvoran dhe Pajtim Kumbulla Dvoran

Diber Pemetore:

Diber 2014

Vehip Salkurti dhe Bilbil Zebi               Tomin

Medin Kryemadhi, Hekuran Dyfeku       Greve


Agroperpunim

agroperpunim

Linja prodhimit te lengut te frtave; Kop Frut 2012

Dhome frigoriferike Kop Frut 2012

 

 

 

ramazan

 

Linja e tharjes se kumbulles; KazaFrut 2008

 

 

 

 


Kukes/Has

Pemetore me molle arre dhe lajthi

 • Muharrem Dibra Zaharisht molle, lajthi
 • Avni Qerkezi Tregtan             molle
 • Riza Demnushi Kolsh                arre, kumbull

Elbasan:

 • Osman Gostima Tregan              Pemetore me molle

Tirane

 • Abdulla Budlla Pemetore me molle

 Lushnje

 • Lulzim Molla Pemetore me molle
 • Enver Guri Pemetore me molle

 

Back