Vizita e memenaxherin e Contec SRL

Dr. Aziz Mataudi, Manaxher i Contec SRL, Itali, beri nje mision ne Qarkun e Korces dhe Elbasanit, per vleresimin e prodhimit te molles dhe mbrojtjen nga ndryshimet klimatike. Ai ofroj projekte afat shkurter dhe afat mesem per mbrojtjen nga bresheri dhe insektet qe po shfaqen kohet e fundit.

Back