Udhëtim studimor në Rajonin e Rrënjës Maqedoni

Me 6-7 Shtator, me mbështetjen e Projektit SARED dhe Ministrise së Bujqësisë një grup i përbërë përfaqësues të 10 grupeve VC – Fruta&Arror të rajonit Korçë, bëri udhëtim studimor në Rajonin e Renjës Maqedoni. Me vizitën te koperativa “Zadruga Kranje” dhe Frigorifer “Apple Land” Makas-Resnje, prodhuesit u njohën konkretisht se si prodhuesit e Kranjes/Resnje, nëpërmjet koperatives kishin zgjidh çeshtje prodhimit, tregut dhe përfitimit të projekteve nga fondet e Qeverisë Maqedonase dhe Komitetit Europian.

Back