Vizite studimore ne Kosove me grupet e pemetarise (VC-fruta&arrore) Korce. Vizita u be ne Gjilan tek kompania “MOEA” qe ka marken “Frutomania” per prodhimin e lengjeve te frutave. Per kete sezon ato kane importuar 1200 ton molle per perpunim nga grupet e Zvirines dhe Dvoranit te Korces, te cilet propozuan viziten ne Gjilan qe u mbeshtet nga projekti SARED dhe Adad Malore. Vizitoret nga Korca u priten miqesisht nga Z. Njazi Shaqiri dhe stafi i kompanise, te cilet shpjeguan gjithe aktivitetin ne prodhimin e frutave dhe prodhimin e lengjeve te frutave. Grupi vizitoi ambjentet e fabrikes se perpunimit dhe pemetoreve me molle, vishnje etj. Kjo vizite sherbeu per shkembim eksperiencash dhe informacioni dhe shprehen gadishmerine per bashkepunim ne te ardhmen, ku kompania ka si objektiv gjate vitit 2018 te importoje nga Korca rreth 3000 ton molle per perpunim industrial. Se bashku kaluam nje dreke pune shume mikepritese.

Back