Trajnimet mbi menaxhimin e integruar te semundjeve dhe demtuesve dhe efektet negative te mbetjeve te pesticideve ne produktet bujqesore, ne vecanti fruta. Gjate pjeses se dyte te tetorit 2017 jane bere trajnime me teme “ Menaxhimi i integruar i semundjeve-demtuesve dhe i luftes kundrejt tyre” me te gjitha grupet e qarkut Korce (Vranisht/Bilisht, Cangonj/Zemblak, Qatrom/Bulgarec, Qafzez/Zvezde) te organizuar nga Z.Pupa dhe Z.Mullalli. Ne keto trajnime ishte me rendesi nderhyrja e ekspertit Prof. Dr. Besnik SKENDERASI (Universiteti Bujqesor Korce) dhe nderhyrja e eksperteve ADAD Malore mbi ceshtjet e Certifikimit Global G.A.P, te Marketingut dhe te Organizimit.

Back