Kukes: Gjate pjeses se pare te Nentorit 2017 jane bere trajnime nga adad malore te kordinuar nga z. Dritan Tahiraj – kordinador i projektit Sared Kukes. Tema e trajnimit ishte “Menaxhimi i integruar i semundjeve-demtuesve dhe efektet negative te mbetjeve te pesticideve (MRL) ne produktet bujqesore dhe ne vecanti fruta” me tre grupet e Kukesit (K. Lume, Tregtan dhe Golaj) i organizuar nga facilitatoret bashke me ekstensionistet Sherif Visha dhe Rifat Mulaj. Theksojme se ne takime moren pjese Pergjegjesi i Sherbimit Keshillimor Z. Qemal Memishi dhe Pergjegjesi i DB Has Z. Sadik Xhafa. Ne keto trajnime ishte me rendesi nderhyrja e ekspertit Dr. Benard Limani ekspert i adad malore. Gjithashtu shume e rendesishme ishte nderhyrja e eksperteve ADAD Malore mbi ceshtjet e Certifikimit Global G.A.P, te marketingut dhe te organizimit te prodhuesve dhe tregut, si dhe te sherbimeve te vjeshtes ne pemetore.

Back