Diber: Trajnimet mbi menaxhimin e integruar te semundjeve dhe demtuesve dhe efektet negative te mbetjeve te pesticideve ne produktet bujqesore dhe ne vecanti fruta. Keto trajnime jane realizuar nag adad malore te kordinuar nga Z. Dali Horeshka, kordinator e projektit Sared Diber. Gjate pjeses se pare te Nentorit 2017 jane bere trajnime me teme “Menaxhimi i integruar i semundjeve-demtuesve dhe i luftes kundrejt tyre” me tre grupet e Dibres (Kastriot, Tomin dhe Ushtelenxe i organizuar nga facilitatori bashke me ekstensionistet Avni Koltraka dhe Qerim Kadriu. Ne keto trajnime ishte me rendesi nderhyrja e ekspertit Dr. Benard Limani ekspert i adad malore. Gjithashtu shume e rendesishme ishte nderhyrja e eksperteve ADAD Malore mbi ceshtjet e Certifikimit Global G.A.P, te Marketingut dhe te Organizimit te prodhuesve dhe tregut, si dhe te sherbimeve te vjeshtes ne pemetore.

Back