Trainim: Zinxhiri i Vlerës së Frutave

Dvoran 24 Nëntor 2021;

Takim me grupin e fermerve te rinj. Me mbeshtetjen e Qeverise Gjermane nepermjet GIZ ne bashkepunim me Ministrine e Bujqesise dhe Zhvillimit, AFC dhe Adad po zbatojne nje program trajnimi per zinxhirin e vleres se frutave.

#Grupi i fermerve te rinj#

#Njohuri te reja#

#Teknologji te reja#

#Molle, qershi, kumbull#

Back