Trainim: “RINIA NË ZHVILLIMIN RURAL”- Rural You, Dibër

📍 “RINIA NË ZHVILLIMIN RURAL”

Gjatë fundjavës së kaluar, 15 Nëntor 2021 ne pëfunduam ciklin tonë të trajnimeve me të rinjtë e interesuar për zhvillimin rural në zonat e tyre. Kësajë here radhen e kishin të rinjtë nga Dibra të cilët kaluan dy ditë intensive mësimi dhe shkëmbimi idesh me mbështetjen e ADAD Malore.

#QeshuRini#RuralYou

Rural-You është financuar nga European Union in Albania dhe implementuar nga Volontari nel Mondo RTM, në partneritet me ADAD Malore ,Fondacioni Partneritet për Zhvillim, AgroPuka , Rrjeti Shqiptar per Zhvillim Rural – ANRD dhe Agia Giovani Imprenditori AgricoliAgricoltura è Vita Agriagenzia (Cia – Agricoltori Italiani )

Back