Trainim: “RINIA NË ZHVILLIMIN RURAL” – Pushteti Vendor Kukës

📍 “RINIA NË ZHVILLIMIN RURAL”

Me mbështetjen e ADAD Malore u zhvillua në Has trajnimi kushtuar mundësive të përfshirjes së të rinjve në zhvillimin rural, me pjesëmarrës autoritetet vendore të qarkut të Kukësit.

#QeshuRini#RuralYou

Rural-You është financuar nga European Union in Albania dhe implementuar nga Volontari nel Mondo RTM, në partneritet me ADAD Malore , Fondacioni Partneritet për Zhvillim , AgroPuka , Rrjeti Shqiptar per Zhvillim Rural – ANRD dhe Agia Giovani Imprenditori Agricoli – Agricoltura è Vita Agriagenzia

(Cia – Agricoltori Italiani)

Back