Trainim: “RINIA NË ZHVILLIMIN RURAL” – Projekt Rural You

📍 “RINIA NË ZHVILLIMIN RURAL”

Ditë trajnimi, shkëmbimi dhe argëtimi për të rinjtë e Kukësit me mbështetjen e ADAD Malore👩‍🦰👨‍🦰👇

#Qeshurini#RuralYou

Rural-You është financuar nga European Union in Albania dhe implementuar nga Volontari nel Mondo RTM, në partneritet me ADAD Malore , Fondacioni Partneritet për Zhvillim , AgroPuka , Rrjeti Shqiptar per Zhvillim Rural – ANRD dhe Agia Giovani Imprenditori AgricoliAgricoltura è Vita Agriagenzia (Cia – Agricoltori Italiani )

Back