Trainim: “RINIA NË ZHVILLIMIN RURAL” _ Burrel

📍 “RINIA NË ZHVILLIMIN RURAL”

Një tjetër ditë trajnimi përfundoi me sukses me mbështetjen e ADAD Malore . Edhe të rinjtë e Burrelit këtë javë patën rastin të takohen dhe të flasin për PPB-në, qasjen LEADER dhe për të gjeneruar ide për zhvillimin e zonave rurale të Qarkut Dibër.

#QeshuRini#RuralYou

Rural-You është financuar nga European Union in Albania dhe implementuar nga Volontari nel Mondo RTM, në partneritet me ADAD Malore , Fondacioni Partneritet për Zhvillim , AgroPuka , Rrjeti Shqiptar per Zhvillim Rural – ANRD dhe Agia Giovani Imprenditori Agricoli

Agricoltura è Vita Agriagenzia (Cia – Agricoltori Italiani )

Back