Trainim me ekspertin Frances Z. Patrick Heinemann- Devoll

Bilisht Devoll; trajnim per teknikat e reja te krasitjes dimerore te molles me grupin e te rinjve Devoll me ekspertin francez Z. Patrick Heinemann. Gjithashtu me grupin u be trajnim dhe per perdorimin e sistemin e prognozes per kushtet e motit. Trajnimet behen ne kuader te projektit per ZV se frutave te financuar nga Qeveria Gjermane nepermjet GIZ/SRD ne bashkepunim me MBZHR, zbatuar afc#

#grup te rinjesh#

#teknika te reja#

#aftesim praktik#

Back