Tirane, me 26 Nentor 2008 Seminar per frutikulturen

seminar perben nje aksion vleresimi e komunikimi te Programit  « Inisiative Malore » udhehequr qe prej  2003 nga FERT me mbeshtetje financiare te Ambasades franceze e nga MADA. Objektivat e tij kane konsistuar : i) te prezantoj rezultatet e arritura ne frutikulture, ii) te identifikoj menyra te reja dhe te percaktoj prioritete dhe modalitete pune per nje faze te re. Pemetaret nje force reale per zhvillimin e frutikultures qe kerkon vemendje adad- pervoja dhe kompetenca e tij ne pemetari. IM-Fert-Mada nje mbeshtetje efektive per pemetaret. Roli real i adad si nje faktore i filieres ne frutikulture ADAD nje embrion i organizimit profesional dhe nje partener per te permiresuar perfomancen ne frutikulture. Ne keto kushte, procesi i zhvillimit te frutikultures do te mbeshtetet, nga njera ane mbi platformat rajonale, gjallerimi, shoqerimi i ketyre platformave rajonale dhe nga ana tjeter mbi rolin dinamik qe ADAD dhe grupet qe ajo federon do te luajne ne drejtim te keshilles, assistences, shoqerimit te projekteve per antaret e saj  por njekohesisht si force propozuese dhe aksioni per keto platforma rajonale.

Back