Tirane, 30 Janar 2015 Tavoline e rrumbullaket «Venia ne jete e programit OPCA 2012-2015.

Ne takim moren pjese Z. Arben Kipi Shef i kabinetit te Ministrit Bujqesise, Z. Hubert Le Forestier, Shef i Koperimit Ekonomik i Ambasades te Frances ne Tirane, J. Ch. Derongs Fert, Bethold Wohlleber projekti SARED, Mada, perfaqesues te agrobisnesit etj. ADAD Malore prezantoj rezultatet e OPCA, funksionet qe ka arritur te zhvilloj ne filieren e frutikultures dhe vendosjen e lidhjeve te mira me Ministrine e Bujqesise dhe programme te tjera bujqesore. Presidenti adad malore Ramazan Kaza foli per objektivat e OPCA, ndersa Drejtori Hafuz Domi referoj per arritjet dhe aksionet e programit OPCA. Z. Arben Kipi vleresoj se frutikultura eshte prioritet dhe nevojen per asistencen e adad malore. Vendosja e nje linje komunikimi te rregullt dhe sistematik, per grupet prodhuese, teknologjite, varietetet e reja, dhe prodhimet cilesore per tregun. Z. Hubert Le Forestier vleresoj arritjet dhe shprehu mbeshtetjen e ambasades franceze per adad malore ne te ardhmen. J. Ch. Derongs FERT- mundesia e perfitimit te eksperiences FranceAgrimer dhe Dhomes Bujqesore – PACA mbi rolin dhe pergjegjesite e aktoreve te ndryshem rreth filieres se frutikultures eshte shume e rendesishme. Me rastin e ketij takimi u firmos Marrëveshja e Partëneritetit ndërmjet Ministrisë së Bujqësisë ADAD Malore dhe FERT për zbatimin e programit mbështetës në organizimin e prodhueve dhe filierave

Back