Tirane, 12 Prill 2012: Seminar “Performanca Filieres ne Frutikulture Reference – Ulliri& Arrore“

Ne kete takim moren pjese; Ambasadorja e Frances znj. Christine Moreau, zv/Ministri Bujqesise Ndoc Faslia, Keshilltarja e Kryeminstrit Valdete Vorpsi, Presisdenti i FERT Hendri de Benoist, Drejtoresha e FERT Anne Panel, J. Ch. Derongs, FrancAgriemer, perfaqesues te programeve bujqesore, prodhues te adad etj. Ishte nje pjesemarrje e gjerembi 50 veta. Objektivi i seminari ishte: Te nxisim nje bashkerendim te te gjithe aktorve ne harmonizimin e aksioneve per performancen e filieres ne frutikulture. Pas fjales pershendetse nga perfaqesuesit e lartepermendur u firmos Note Pelqimi ndemjet 6 aktorve (Ministria e Bujqesie, Ambasada Franceze, FERT, FrancAgrimer dhe Adad). Ne perfundim vleresimi ishte se perveç arritjeve (evolucioni femres se grupit), ka gjera qe nuk arrihen dot vetem pa mbeshtje te Qeverise programe te ndryshme – kjo per masen e gjere te prodhuesve per te prodhuar dhe per te konkuruar ne treg qofte ne aspektin e prodhimit, te perpunimit dhe tregtimit. Arritjet tona te mos i mbajme ne nje grup te caktuar, port e perhapen dhe tek te tjere. Adad eshte e afte te administroje filieren e frutikultures sepse kemi kompetenca profesionale dhe elementet e metodes si: inovacioni, asistenca teknike, formimin, referencat, studime, shoqerimin gjate prodhimit, te pasvjeljes deri ne marketim.
Tirane, 4 Qershor 2011 Konference Adad malore Ministrine e Bujqesise

Back