Testime

  • Testimi 30 varietetetve te reja e 6 varietete autoktone ne Korçe, Diber, Tirane
  • Testimi per rrallimin kimik te molles
  • Testime per te ushqyerit e pemeve frutore
  • Tesime per ujitjen sipas nevojave te pemes
Back