Teknologjia e ruajtjes së mollës HDCOLD

Foto e mollësve, datë 28 Maj 2019 (nga specialisti B. Duparc) tek prodhuesi Marc Semenzato Montauban France. Molla është ruajtur (8 Tetor 2018 – 28 Maj 2019) ne frigorifer me Atmosfere Normale (AN)-(teknologji HDCOLD), pa trajtime, eshte ruajtur ne menyre perfekte, fruti eshte i lengeshem dhe me shije. Pikerisht tek ky friogrifer i prodhuesit Marc Semenzato nje grup i ADAD nga Korca ka bere vizite me 10 Tetor 2018 per te pare konkretisht teknologjine HDCOLD France.

Back