Me 4-6 Dhjetor 2017, projekti SARED ka organizuar takimet B&B ne Tirane dhe Korce me pese bleres nga Gjermania dhe nga nje bleres nga Serbia dhe Bjellorusia me 35 bisnese bujqesore te frutave dhe perimeve. Gjithashtu jane bere dhe vizita ne terren ne Lushnje, Fier, Elbasan dhe Korce. Dy takimet ishin mjaft te frutshem dhe shprehin mundesi per bisneset bujqesore per te eksportuar ne vendet e Europes

Back