Takime informuese MIS Fruit

Mis Fruits, platforma per Sistemin e Informacionit te Tregut per frutat mbeshtetet nga GIZ/SRD.

Ne kuader te hartimit te platformes jane bere takime me grupet e pemetarise te Dvoranit, Voskopit dhe Zvirines. Ndekohe ne takime jane trajtuar dhe tema te keshillimit dhe te perdorimit te informacionit te prognoze sinjalizimit.

Back