Takime informuese MIS Fruit Bilisht

Korce; Mis Fruits, platforma per Sistemin e Informacionit te Tregut per frutat mbeshtetet nga GIZ/SRD dhe Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural. Ne kuader te hartimit te platformes dhe keshillimit jane bere takime me grupet e pemetarise te Bilishtit, Verlenit, Cangonj dhe Vranishtit. #🍎🍏🇦🇱🇩🇪#

Back