Takim me Forumin e Frutikultures Korce

Me date 21 shkurt u zhvillua takimi me forumin e frutikultures Korce. Gjate ketij takimi u evidentuan aktivitetet e realizuara gjate vitit 2017 si dhe u trajtuan problematikat e hasura. Gjithuashtu u diskutua per aktivitetet qe do te zhvillohen ne te ardhmen ku dy ishin ceshtjet kryesore: 1)Eksperiencat e reja per funksionimin e forumit dhe 2) Hartimi i nje strategjie kombetare per frutikulturen.

Back