Takim me Forumin e Frutikultures Korce (FFK)

Takimi i Forumit Frutikulure Korce mbi gjendjen e sektorit te frutikultures dhe per fuqizimin e metejshem te FFK. Moren pjese nga MBZHR GIZ/SRD per programin AKIS.

Back