Takim i organizuar nga MBZHRmbi treguesit e cilësisë produkteve bujqësore dhe ushqimore

Takim i organizuar nga MBZHRmbi treguesit e cilësisë produkteve bujqësore dhe ushqimore
Nga takimi i organizuar nga MBZHR, lidhur me treguesit e cilesise se produkteve bujqesore dhe ushqimore. Eksperienca e EU ne mbeshtetjen dhe promovimin e GI dhe produkteve tradicionale, si dhe mundesite e bashkepunimit per rregjistrimin e produkteve cilesore si dhe rritjes se vleres se tyre.

Back