Takim ADAD Malore – RTM

Me 5 Shkurt 2021 në zyrat e RTM Shkodër u zhvillua mbledhja e parë e Komitetit “Rural You Steering Committee (RYSC)”. RTM (partneri kryesor) dhe ADAD Malore (organizatë partnere) nënshkruan marrëveshjen për zbatimin e projektit “RURAL YOU” i financuar nga Delegacioni Europian. Në kuadër të ketij projekti RTM në bashkëpunim me ADAD Malore zgjeron aktivitetin ne dy Qarqet Kukës dhe Dibër.
(Për më shumë informacion klikoni në linkun: https://www.rtm.ong/…/rural-you-rural-albanian-youth/)
Back