Shprehje Interesi për pjesëmarrje e të Rinjëve dhe OJF-ve në Trainimin “Rinia në Zhvillim Rural”

Rural Albanian Youth (GC IPA/2020/421-809) – projekt qe financohet nga Delegacioni Europian

Në kuadër të projektit “Rural-You” është hapur thirrja për shprehje interesi për pjesëmarrje në trajnimet me temë “RINIA NË ZHVILLIMIN RURAL” për të rinjtë dhe OJF-të lokale. Trajnimet kanë si qëllim ndërgjegjësimin mbi rolin e të rinjve në zhvillimin rural.

Datat e trajnimeve që do realizohen në qarkun e Kukësit janë:

• 5-6 Nëntor trajnimet për te rinjtë dhe

• 8-9 Nëntor për OJF-të locale

Datat e trajnimeve që do realizohen në qarkun e Dibrës janë:

• 12-13 Nëntor trajnimet për te rinjtë dhe

• 15-16 Nëntor për OJF-të locale

Aplikimet janë të hapura deri me datë 17 Tetor 2021, ora 24:00

Të rinjtë të moshës 18 deri në 35 vjeç nga qarku i Kukësit dhe Dibrës që dëshirojnë të përfshihen në zhvillimin rural të komunitetit të qarkut tonë, të klikojnë në këtë link për të aplikuar: https://forms.gle/Cp95oWvs2ALqsUZr9

Organizatat që punojnë në fushën e zhvillimit rural me fokus rininë, të klikojnë në linkun më poshtë për të aplikuar:

Për çdo informacion apo paqartësi, ju lutem na kontaktoni: ruralyou.kukes@gmail.com, ruralyou.diber@gmail.com, benardi_88@hotmail.com

Back