Seminare/Konferenca

Kukes, 25 Janar 2017

Projekti ESFIM:  ADAD Malore ne bashkepunim me DB Kukes dhe Kordinatorin e SARED  organizuam nje trajnim me tre grupet Kukes. Na takim moren pjese kordinatori Dritan Tahiraj, pergjegjesi i Keshillimit Kukes z. Qemal Memishi dhe Rifat Mulaj. Ne trajnim moren pjese anetaret te grupeve dhe specialiste te DB Kukes/Has. Tema e trajnimit ishte per Plan Bisnesin dhe sipermarrjen ne bujqesi. Trajnuesi ishte eksperti V. Broka, ku te pranishmit shprehen mjaft interes.

 

____________________________________________________________________________________________________________

Tirane, 6 Maj 2015 OPCA

1Tek Hotel Tirana, u organizua takimi mbi avancimin e Programit OPCA, ku moren pjese Keshilltari i Kryeminstrit per Bujqesine z. Alban Kovaçi, Deputeti i Dibres z. Ulsi Manja, Zv. Presidenti i FERT z. Christoph Terrain, Andre Pinatel President i PACA, J. Ch. Derongs, Anne Lheriau te FERT, prodhues, tregtar, organizata dhe aktore te tjere. Drejtori i ADAD Malore z. Hafuz Domi prezantoi situaten ne frutikulture ne nivel vendi dhe ADAD, ku u nenvizuan problemet dhe arritjet ne te gjithe zinxhirin e vlerave ne frutikulture. Si sfide per te ardhmen u cilesua ndertimi dhe forcimi i zinxhirit te vleres ne frutikulture, ku referencat e ngritura ne transfere teknologjie, koperim dhe konsultim me aktoret, te sherbejne per marrjen e pergjegjesive per ngritjen e filieres se frutikultures ne vend. Eksperienca dhe asistenca e aktorve francez (Fert, Chambre d’Agriculture Paca,) eshte shume e nevojshme per organizatat (adad malore), qe ne kuader partneriteti publik privat, te ofrojne sherbime cilesore per vazhdimesine e zhvillimit te filieres se frutikultures.


Tirane, 30 Janar 2015 Tavoline e rrumbullaket «Venia ne jete e programit OPCA 2012-2015».

2Ne takim moren pjese Z. Arben Kipi Shef i kabinetit te Ministrit Bujqesise, Z. Hubert Le Forestier, Shef i Koperimit Ekonomik i Ambasades te Frances ne Tirane, J. Ch. Derongs Fert, Bethold Wohlleber projekti SARED, Mada, perfaqesues te agrobisnesit etj. ADAD Malore prezantoj rezultatet e OPCA, funksionet qe ka arritur te zhvilloj ne filieren e frutikultures dhe vendosjen e lidhjeve te mira me Ministrine e Bujqesise dhe programme te tjera bujqesore. Presidenti adad malore Ramazan Kaza foli per objektivat e OPCA, ndersa Drejtori Hafuz Domi referoj per arritjet dhe aksionet e programit OPCA. Z. Arben Kipi vleresoj se frutikultura eshte prioritet dhe nevojen per asistencen e adad malore. Vendosja e nje linje komunikimi te rregullt dhe sistematik, per grupet prodhuese, teknologjite, varietetet e reja, dhe prodhimet cilesore per tregun. Z. Hubert Le Forestier vleresoj arritjet dhe shprehu mbeshtetjen e ambasades franceze per adad malore ne te ardhmen. J. Ch. Derongs FERT- mundesia e perfitimit te eksperiences FranceAgrimer dhe Dhomes Bujqesore – PACA mbi rolin dhe pergjegjesite e aktoreve te ndryshem rreth filieres se frutikultures eshte shume e rendesishme. Me rastin e ketij takimi u firmos Marrëveshja e Partëneritetit ndërmjet Ministrisë së Bujqësisë ADAD Malore dhe FERT për zbatimin e programit mbështetës në organizimin e prodhueve dhe filierave


Konferenca 2012

3Tirane, 22 Nentor 2012 Konfernece per varietetet e molles
Ne ambientet e hotel Tiranes u organizua seminari nga adad malore dhe Promali me teme: “Te arrijme nje strukture konkuruese te varieteteve te molles ne vend dhe te perhapim varietetet e reja ne rajonin e Korces dhe vendin tone”. Ne takim moren pjese dhe Zv/ministri Bujqesise z. Ndoc Faslia, Drejtoresha Elvana Zhezha, Presidenti Adad Ramazan Kaza. Referatin kryesor e mbajti z. Hafuz Domi, Drejtor i Adad Malore. Ne kete takim u be dhe promovimi i librit per “Varietetet e reja te molles” i autorit Hafuz Domi i mbeshtetur nga Promali. Gjithashtu adad malore ne bashkepunim me Promali paraqiten prane Ministrise se Bujqesise “Rekomandimet per futjen dhe perhapjen e varieteteve te reja te molles” per ti paraprire tregut ne te ardhmen


Voskopoje 31 Tetor 2012 Bilanc i Projektit i DE 2007-2012 ne Voskopoje

4Tek Hotel Akdemia ne Voskopoje u zhvillua takimi per Projektin e DE Ne Voskopoje me teme:“Bilanci 2007-2012 per Zhvillim i integruar i Territorit te Voskopojes. Na takim merrnin pergjegjesi per projektin ne DE Ne Tirane z. Stefano Calabreta, Jean Charles Derongs-FERT, Kryetari i Komunes Voskopoje, Z. Nexhip Bacelli, Kryetari i Keshillit te Qarkut Korce z. Landi Gushi, perfaqesues nga prefektura, DB Korce, DMK Korce, Universiteti F. Noli, Rilindja Voskopjare, FZM Korce, GIZ, Promali, DMO, perfaqeses te KA adad malore, banore te Voskopojes, shoqata Voskopoja, aktore te turizmit, bujqesise, trashegimise qe vepronin ne Voskopje, Korce etj. Drejtori i adad Hafuz Domi, beri nje bilanc pese vjecar te projektit: objektivat, aksionet dhe arritjet ne tre sektoret bujqesi, turizem dhe trashegimi, ku te ardhurat u rriten me +75 % ne fund te vitit te peste te projektit. Nga te gjithe aktoret dhe veçanerisht nga Stefano Calabreta, Qarku, projekti u vleresua i suksesshem dhe Voskopoja paraqet zhvillim dinamik dhe te qendrueshem. Ne fund te takimit Kryetari i Komunes Voskopoje dhe per Delegacionin Europian dhe FERT Çertifikata falenderimi. Aktiviteti u shoqerua me nje dreke festive.


Tirane, 12 Prill 2012: Seminar “Performanca Filieres ne Frutikulture Reference – Ulliri& Arrore“

5Ne kete takim moren pjese; Ambasadorja e Frances znj. Christine Moreau, zv/Ministri Bujqesise Ndoc Faslia, Keshilltarja e Kryeminstrit Valdete Vorpsi, Presisdenti i FERT Hendri de Benoist, Drejtoresha e FERT Anne Panel, J. Ch. Derongs, FrancAgriemer, perfaqesues te programeve bujqesore, prodhues te adad etj. Ishte nje pjesemarrje e gjerembi 50 veta. Objektivi i seminari ishte: Te nxisim nje bashkerendim te te gjithe aktorve ne harmonizimin e aksioneve per performancen e filieres ne frutikulture. Pas fjales pershendetse nga perfaqesuesit e lartepermendur u firmos Note Pelqimi ndemjet 6 aktorve (Ministria e Bujqesie, Ambasada Franceze, FERT, FrancAgrimer dhe Adad). Ne perfundim vleresimi ishte se perveç arritjeve (evolucioni femres se grupit), ka gjera qe nuk arrihen dot vetem pa mbeshtje te Qeverise programe te ndryshme – kjo per masen e gjere te prodhuesve per te prodhuar dhe per te konkuruar ne treg qofte ne aspektin e prodhimit, te perpunimit dhe tregtimit. Arritjet tona te mos i mbajme ne nje grup te caktuar, port e perhapen dhe tek te tjere. Adad eshte e afte te administroje filieren e frutikultures sepse kemi kompetenca profesionale dhe elementet e metodes si: inovacioni, asistenca teknike, formimin, referencat, studime, shoqerimin gjate prodhimit, te pasvjeljes deri ne marketim.
Tirane, 4 Qershor 2011 Konference Adad malore Ministrine e Bujqesise


6Ne Rinas u mbajt takimi i adad malore me pjesemarrjen e Presisdent i FNESA France Xavier Belain, pefaqesuesit te DE ne Tirane, z. François Begeaut, J. Ch. Derongs – FERT, perfaqeses te Ministrise te Bujqesise. Adad malore si nje aktor ne zhvillimin e frutikultures, diskutoj per arritjet ne sektorin e frutikultures ne rajonet Korce, Diber, Kukes dhe me gjere. Ne kete takim dy ishin aksionet me te rendesisheme; i) perhapja e referencave tekniko-ekonomike te arritura ne frutikulture ne prodhues dhe territore te tjera, ii) çeshtja se sindikalizmit ne bujqesi, sepse ne vendin tone nuk eshte organizuar, prandaj duhet bashkepunimi i prodhuesve dhe i adad malore me organizata dhe aktore te tjere per te organizuar kete levizje. Me kete rast u be nje vizite ne pemetoren e z. A. Budlla ne Rinas.


 Aktivitete 2000-2010

Tirane, 3 Dhjetor 2009 Cilesia e fidaneve perben bazen e nje frutikulture dinamike dhe rentabel.

Ky seminar perben nje aksion vleresimi e komunikimi te Programit Bujqesor te ADAD dhe  udhehequr qe prej  disa vitesh nga FERT ne frutikulture.  Objektivi ka konsistuar ne Vleresimi  e arritjeve dhe  problemeve aktuale ne prodhimin e fidaneve ne fidanishtet ne vend. Ne takim u diskutuan ceshtjet e meposhteme: per tendenca e prodhimit te fidaneve frutor dhe frutikultura prioritet kombetar, nje aks kooperimi franko-shqiptar (nderhyrja: Tatjana DISHNICA, Ministria e Bujqesise dhe Liljana ISAKU koordinatore ADAD), per rezultatet ne fidanishte (Shkelqim Mullalli – fidanishte Zemblak Korçe), per analizen e aksioneve te kryera nga ADAD (Hafuz DOMI, drejtor i ADAD), per mbeshtetjen financiare dhe shoqerimi i prezantuar nga  MADA (Fatmir VOCI, MADA), dinamika asociuese dhe shoqerimi i grupeve (Gezim XHIXHA, Drejtoria e extensionit MBU). Ne fund rekomandime te Seminarit  (Hafuz DOMI, drejtor ADAD) dhe ne perspektive, ADAD duhet te marre kontakte me aktoret e perfshire ne debat per te diskutuar dhe precizuar fusha te nderhyrjes e fidanishteve si baze e pemetarise.

Tirane, me 26 Nentor 2008 Seminar per frutikulturen

seminar perben nje aksion vleresimi e komunikimi te Programit  « Inisiative Malore » udhehequr qe prej  2003 nga FERT me mbeshtetje financiare te Ambasades franceze e nga MADA. Objektivat e tij kane konsistuar : i) te prezantoj rezultatet e arritura ne frutikulture, ii) te identifikoj menyra te reja dhe te percaktoj prioritete dhe modalitete pune per nje faze te re. Pemetaret nje force reale per zhvillimin e frutikultures qe kerkon vemendje adad- pervoja dhe kompetenca e tij ne pemetari. IM-Fert-Mada nje mbeshtetje efektive per pemetaret. Roli real i adad si nje faktore i filieres ne frutikulture ADAD nje embrion i organizimit profesional dhe nje partener per te permiresuar perfomancen ne frutikulture. Ne keto kushte, procesi i zhvillimit te frutikultures do te mbeshtetet, nga njera ane mbi platformat rajonale, gjallerimi, shoqerimi i ketyre platformave rajonale dhe nga ana tjeter mbi rolin dinamik qe ADAD dhe grupet qe ajo federon do te luajne ne drejtim te keshilles, assistences, shoqerimit te projekteve per antaret e saj  por njekohesisht si force propozuese dhe aksioni per keto platforma rajonale.

Korce, 28 Qershor 2007 Seminar  ”… drejt organizimit profesional e ekonomik te prodhuesve”.

Programi Initiative Malore I, MADA-FERT, 2004-2006 eshte zbatuar nga ADAD. Gjate zbatimit te ketij programi ADAD ka pasur arritje ne dy aspekte nga njera ane perforcimi i ADAD dhe shtrirja e aktivitetit te tij ne tre Qarqet Diber, Korce, Kukes, ku jane konsoliduar grupet e prodhuesve ne fushen e pemtarise, fidanishtes, dritherave, vreshtit dhe bletarise dhe nga ana tjeter rritja e kapaciteteve prodhuese nepermjet futjes se teknologjise se RE, rritjes se rendimentit dhe te ardhurave, formimit te prodhuesve dhe specialisteve, ngritjes se rrjetit te referencave ne pemtari dhe vendosja e keshilles teknike private prane grupeve te pemtarise ne Diber dhe Korce. Disa rezultate: 4  fidanishtet Korce Diber prodhojne rreth 120 mije fidana ne vit, jane ngritur 40 pemetore intensive dhe 10 vresha pilot ne Koce dhe Diber, jane formuar mbi 500 prodhues dhe specilaiste etj. Mbeshteur ne bilancin IM, I,  arritjet, problemet, projektet dhe prioritetet qe paraqesin prodhuesit ne te tre Qarqet  eshte e nevojshme vazhdimi i bashkepunimit MADA-FERT per nje periudhe te ardhshme me nje program mbeshtetes te titulluar ”Inisiative Malore II”, ku te perfshije fermere e grupe fermeresh dhe specialiste.

Korce, 14 Korrik 2006 Zhvillimi pemetarise prioritet kryesor ne Qarkun e Korces

Ne kuadrin e Programit Inisiative Malore u organizua nga DRBUK Korce, ADAD dhe MADA takimi ne mbeshtetje zhvillimit e pemetarise ne Qarkun e Korces. Ne takim moren pjese Drejtori DBUMK Korce z. Adrian Maho, nga MADA z. Roland BARDHI, FERT z. J. Ch. DERONGS, Patrick Heinemann, prodhues dhe specialiate. Per zbatimin e programi Inisiative malore te zbatuar nga adad referoj z. Hafuz Domi, ku nder te tjera foli per aksionet per futjen dhe transferen e teknologjise se re ne pemetari, e cila ka konsistuar nga njera ane ne perfocimin e fidanishteve me baze gjenetike dhe varietete te reja ne molle, qershi etj, ngritjen e pemtoreve pilot dh enga ana tjeter formimi dhe aftesimi i prodhuesve dhe specialsiteve per teknikat e reja ne ngritjen dhe ndjekjen e peemtoreve me teknologji te re. Si konkluzion megjithese kemi arritje inkurajuese, akoma eshte e nevojshme se me nje bashkepunim te aktorve te mesiperm dhe te tjere te kemi nje avancim te metejshem ne fushen e pemetarise


Korce, 18 Nentor 2005 Seminar Bashkepunimi i prodhuesve domosdoshmeri ne zhvillimin bujqesor

Ne kete seminar moren pjese Kryetari i Qarkut Femi Xhemo, Drejtori i FERT Michel Mollard, J. Ch. Derongs, Z. B. Korsita Drejtor i Mada Z. Osman Hoxha – Drejtoria e Shkences se MBU, Drejtori DB Korce, prodhues dhe specialist nga Korca, Dibra dhe Kukesi. Hafuz Domi Drejtor i ADAD foli per aktivitetet qe kane cuar ne permiresimin dhe zgjerimin e aktivitetit te fidanishteve Korce, Diber, Mat, ngritjen e Pemetoreve Pilot ne Erseke, Korce, Diber dhe Has dhe perhapjen e teknikave te reja nepermjet formimeve ne vend dhe France. Prodhuesi Ferdinand Ali Ai foli per epersine qe ka aplikimi i teknikes franceze ne pemetari duke drejtuar pemen nga prodhimi dhe jo nga rritja vegjetative. Ne perfundim u vleresua se bashkepunimi FERT-MADA me sherbimin keshillimor eshte i rendesishem per progresin e prodhuesve. Menyra e kryerjes se aksioneve dhe lidhja e tyre te cojne ne zhvillim, permiresimi i teknikes te coj ne permiresimin e prodhimit. Rezultatet e para qe jane marre nga prodhuesit qe kane zbatuar teknika te reja ne pemetoret ekzistuese dhe ne pemetoren pilot, jane inkurakjuese qe duhet ti çojme perpara.


 Korce, 17 Nentor 2005 Seminar per hartimin e planit Strategjik ne Voskopoje

korcaHapjen e punimeve te seminarit e beri Kryetari i Komunes z. Nexhip Bacelli i cili falenderoj pjesmarresit te intervistuar, tyre ftuarit per pranine PSF dhe FERT per bashkepunimin e deritanishem. Njekohesisht falenderoj punen e bere nga grupi teknik per hartimin e planit strategjik. Grupi i punes i perbere nga: Hafuz Domi, Liljana Isaku, Kozeta Hoxha dhe Thomas Jullien, prezantoj ne 4 pjese draftin e planit strategjik i hartuar mbi metoden IDPA. Drejtori FERT z. Michel Mollard, shprehu kenaqesine qe bashkepunojme e nje vend malor ku njerezit i karakterizon enegjia qe duhet shfrytezuar dhe qe duhet te punojme se bashku per te ardhmen. Nga grupi teknik u trajtua menyra konkrete e zhvillimit te seminarit si dhe menyra e trajtimit, diskutimit dhe sintezes qe do te behen ne tavolinat e rrumbullakta. Ne pergjithesi u shprehen vleresime per draftin dhe seminarin si nje arritje qe nuk eshte bere ne komunat e tjera te qarkut te Korces. Mireille Smeets–shprehu dakort me mendimet e Drejtorit te FERT. Presidentja e PSF Beatris falenderoj punen e bere dhe angazhmin e PSF do vazhdoj aktivitein ne Voskopoje per te cuar perpara zhvillimin e Voskopojes. Ne konkluzion e percaktuan etapat per publikimin e planit Strategjik dhe hartimi i nje projekti per ne DE.


Peshkopi, 14-15 Nentor 2003 Seminar Kombetar

Ne Pershopi zhvilloj punimet seminari kombetar  me teme ”Ne Roli i prodhuesve dhe i organizimeve te prodhuesve  ne zhvillimin e ekonomise bujqesor”. Ne kete t akime moren pjese Drejtori i FERT Mishel Mollard, Jean Charles Derongs, Drejtori i Marredhenieve me Jashte ne Ministrine e Bujqesise z. Sali Metani, Drejtori i Mada z. Artur Galanaxhi, drejtoret e DB Korce, Diber dhe Kukes, Prodhues dhe specialiste nga Dibra, Korc dhe Kukesi. Pas takimit ne salle u bene vizita tek anetaret e adad ku pane pemetore dhe fidanishte. Ky seminar pati vlera sepse konfiromoj rolin e adad ne zhvillimin e bujqesor dhe i dha mundesi te shtrihet dhe ne dy rajonet e tjera ne Korce dhe Kukes, gjithashtu u formalizua marreveshja e bashkepunit ndermjet MADA-FERT dhe ADAD per vazhduar aksione te perbahketa ne tre rajonet Diber, Korce, Kukes dhe me gjere.

Media/foto/frutikultura- tek fotot asitence teknike keni futur formime ne France (duhet te fusni fotot asitence teknike, futni foto pasvjelje (dhoma te ftohta dhe perpunim) dhe fotot formime ne vend

Back