Selanik, 28-30 Janar 2016, Panair bujqesor-“Agrotika”

Nje grup i ADAD Malore Korce, i perbere nga tre prodhues te molles Korce, dy specialistet te ADAD Malore dhe Pirro Icka (Profesor Universiteti “Fan. Noli” Korçe) bene nje vizite ne Panairin “Agroteknika” Selanik Gr eqi. Grupi vizitoj te gjithe sallonet e panairit ku kontaktoi dhe mori informacion qofte per teknologjite, apo per materiale dhe pajisje per sektorin e pemetarise. Gjithashtu grupi beri kontakte me perfaqesues te Koperatives “VITRA”, qe merrej me prodhimin e fidaneve te faroreve dhe berthamoreve me nenshartesa in vitro dhe me varietete te reja. Ajo dispononte materiale, pajisje per instalimin e rrjetave antibresher. U vendosen kontakte dhe shprehen gadishmerine per shkembime informacioni, vizitash te prodhuesve te ADAD ne Korçe dhe furnizime me fidane dhe pajisje antibresher.

Back