Puke, 27 Janar 2017, Projekti ESFIM

ADAD Malore ne kuadrin e projektit ESFIM organizoj nje vizite me prodhues te rajonit Kukes tek Agropuka. Ato u njohen me menyren e organizimit te agropukes, funksionimit, grumbullimit, paketimit dhe marketimit te produkteve lokale. Kjo vizitë ishte shumë e rëndësishme për të forcuar veprimet tona për të shoqëruar grupet e prodhuesve në aspektet teknike – të prodhuarit me cilësi të lartë, aspekti organizativ – grumbullim, ruajtjen, përpunimin dhe aspektet ekonomike – etiketim i përshtatshëm, paketimi dhe shitjen.

Back