Promovimi i Bujqësisë Shqiptare

Me date 17 tetor 2018, ne hollin e Ministrise se Bujqesise, ne vemendjen e Ministrit te Bujqesise, Z. Niko Peleshi si dhe
Ministrit te Jashtem, Z. Ditmir Bushati u realizua nje takim per promovim te produkteve bujqesore shqiptare..Qellimi I ketij aktiviteti ishte krijimi i urave lidhese per prodhuesit shqiptare, me nje treg potencial,te bizneseve te menaxhuara nga shqiptare te diaspores, te identifikuara nga ambasadat shqiptare ne vendet respektive
Krahas kompanive te medha te produkteve bujqesore ADAD Malore kishte nje hapesire te vecante ku prodhuesit e molles qe kane tashme certifikaten Global G.A.P, te mbeshtetur nga SARED, ekspozuan molle dhe produkte te saj.
ADAD Malore eshte e gatshme te bashkepunoje me subjekte eksportuese dhe te interesuara per te krijuar lidhje me bizneset e identifikuara nga Ministria e Bujqesise dhe Ministria e Jashtme dhe jo vetem me Molle e nenproduktet e saj por dhe me produkte te tjera e sidomos me produkte te vogla tipike te zonave te thella malore…

Back