Ne kuadrin e Projektit ESFIM (projekt i ADAD Malore me Universitetin Wageningen Hollande) ne Kukes u zhvillua seminari per prezantimin e studimit per produktet lokale te Rajonit Kukes, qe do te finalizohet me botimin e studimit ne nje broshure qe do tu sherbej prodhuesve dhe institucioneve lokale per te vleresuar prodhimet lokale te Qarkut Kukes. Ne takim moren pjese pefaqesues te ADAD malore, prodhues, specialiste, perfaqesues te Bashkise, Qarkut, DB Kukes dhe te organizatave lokale qe veprojne ne Kukes. Studimi u prezantua nga Prof. As. Dr. Edvin Zhllima dhe pjesemarresit shprehen intereres per kete studim.

Back