Projekte

  • Per ngritjen e pemetoreve te reja
  • Per sistemet e ujitjes dhe mbeshtetjes
  • Per instalimin e rrjtave antibresher
  • Per mekanike bujqesore
  • Per ngritjen e dhomave frigoriferike
  • Per agroperunim te molles, kumbulles etj
Back