Eshte realizuar me sukses certifikimi i nente prodhuesve ne lidhje me standartin Global G.A.P. Tashme kompanite shqiptare jane ne listen e operatoreve te certifikuar ne faqet zyrtare perkatese te “Sativa” dhe “GlobalG.A.P”.

https://database.globalgap.org/globalgap/…/SearchMain.faces…(GlobalG.A.P. faqja zyrtare)
http://www.sativa.pt/…/%7BDEB7BC1F-FBB3-4C6C-B88F-2E90DDBF1… (Sativa faqja zyrtare)

Produktet e certifikuara garantojne cilesi dhe garanci per konsumatorin si dhe hapin rruget e prodhuesve drejt tregjeve nderkombetare.

 

Back