Peshkopi, me 18 Maj 2015; Inagurimi i linjes se lengut te molles te “Kop Frut” Diber

Me 18 Maj 2015 ne inagurimin e linjes se prodhimit natyral te molles tek “Kop Frut” mori pjese  Kryeministri z. E. Rama, Ministri Bujqesise z. E. Panariti, Drejtoresha e AZHBR znj. S. Popa, perfaqesuesja ekoperimit ekonomik te ambasades franceze znj. M. Mata, Presidenti i Kompanise SIMOCO France z. Jean Yve, Perfaqesues te pushtetit lokal, te programeve bujqesore, prodhues etj.

Ne kete eveniment mori pjese Presidenti z. R. Kaza i adad malore, prodhues dhe specialisti francez z. Patrick Heinemann. Në realizimin e suksesshӫm të këtij projekti ӫshtӫ ndӫrthurur inisiativa e fermerit e asistuar nga adad/fert dhe mbӫshtetja nga fondet e Qeverisӫ Shqiptare, AZHBR – IPARD like”. Pas inagurimit u be degustimi i lengut te molles. Ky eveniment u prezantua ne media lokale dhe kombetare.

Back