Peshkopi, 7 Maj 2015 Vizite tek “Kop Frut” Diber

Me rastin e vizites te ekipit te FERT ne Shqiperi, adad malore organizoj nje tur nga Tirana – Voskopje- Peshkopi me anetare te adad malore nga Kukes, Shkodra, Korca dhe Dibres, ku pjese e programit ishin takimet ne Tirane, Voskopoje dhe Peshkopi. Me kete rast u be  vizite tek njesia e perpunimit te molles per prodhimin e lengut natyral te molles, tek “Kop Frut” Diber.

Ne kete aktivitet moren pjese Drejtoresha Juridike e AZHBR Tirane, Drejtori i Bujqesise Diber, specialsite dhe prodhues te tjera nga Rajoni i Dibres. Investimi i linjӫs sӫ prodhimit tӫ lӫngut tӫ frutave nӫ Dibӫr eshte njӫ finalizim i punӫs disa vjeçare tӫ prodhuesve tӫ frutave me pӫrfaqӫsues Vehip SALKURTI. Në realizimin e suksesshӫm të këtij projekti ӫshtӫ ndӫrthurur inisiativa e fermerit, roli i organizatӫs sӫ prodhuesve Adad Malore dhe mbӫshtetja e nga fondet e Qeverisӫ Shqiptare, AZHBR dhe Bashkimit Europian – IPARD like.

Back