Peshkopi, 14-15 Nentor 2003 Seminar Kombetar

Ne Pershopi zhvilloj punimet seminari kombetar  me teme ”Ne Roli i prodhuesve dhe i organizimeve te prodhuesve  ne zhvillimin e ekonomise bujqesor”. Ne kete t akime moren pjese Drejtori i FERT Mishel Mollard, Jean Charles Derongs, Drejtori i Marredhenieve me Jashte ne Ministrine e Bujqesise z. Sali Metani, Drejtori i Mada z. Artur Galanaxhi, drejtoret e DB Korce, Diber dhe Kukes, Prodhues dhe specialiste nga Dibra, Korc dhe Kukesi. Pas takimit ne salle u bene vizita tek anetaret e adad ku pane pemetore dhe fidanishte. Ky seminar pati vlera sepse konfiromoj rolin e adad ne zhvillimin e bujqesor dhe i dha mundesi te shtrihet dhe ne dy rajonet e tjera ne Korce dhe Kukes, gjithashtu u formalizua marreveshja e bashkepunit ndermjet MADA-FERT dhe ADAD per vazhduar aksione te perbahketa ne tre rajonet Diber, Korce, Kukes dhe me gjere.

Media/foto/frutikultura- tek fotot asitence teknike keni futur formime ne France (duhet te fusni fotot asitence teknike, futni foto pasvjelje (dhoma te ftohta dhe perpunim) dhe fotot formime ne vend

Back