Perime

Grupi i Perimeve Diber 

Grupi ka 20 ha perime. Kane ngritur 3 Serra (3 x 500 = 1500 m2) per prodhim te kombinuar te fidaneve dhe perimeve. Prodhojne mbi 50 mije fidane perimore ne vit per serre dhe fushe te hapur. Kane testuar fara ne domate, lakes, kastarvec dhe spec, ku jane percaktuar farat me te mira, me te pershtasheme dhe qe japin rendiment te larte dhe prodhim cilesor. Nga perdorimi farave te zgjedhura dhe teknologjia e perdorur, kane rritur rendimentin me 20-25 % ne domate, laker, kastravec. Kane bashkepunuar per shitjen e prodhimit ne tregun e lire ne Peshkopi dhe me klientele, kane perfituar ne kohen e shitjes dhe punes. Kane nje akses te madh ne tregun e Peshkopise, kryesisht per lakren, qepen, preshin etj. Dy vitet e fundit kane arrit te eksportojne laker ne Greqi dhe Hungari mbi 100 ton

Back