Patate Bio

Grupi i prodhimit te patates Bio ne Voskopoje

Ne vitin 2012, 4 prodhues jane organizuar ne grupin e prodhimin e patates organike. Kane mbjelle 2 ha dhe kane prodhuar 500 kv te çertifikuar nga “Albinspekt”. Per kete prodhim te çertifikuar eshte prodhuar etiketa per pataten organike me logon voskopoja, e cila tregtohet me çmim me te larte. Kjo eshte jo vetem nje inisiative cilesore, por eshte dhe nje aktivitet me te ardhme sepse, jo vetem turistet, por konsumatori yne eshte po orientohet drejt cilesise dhe produkteve te teritoreve te vecanta. Ky aktivitet vlereson produktin e ketij teritori. Grupi tashme ka nje eksperience te njohur per prodhimin e patates bio ne Voskopoje

Back