Panairi Macfrut Rimini Itali 4-6 Maj 2022. Ne kuader te Projektit MIS, me mbeshtetjen e Qeverise Gjermane nepermjet GIZ ne bashkepunim me Ministrine e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural, po prezantojme produktet e prodhuesve tane te fruta perimeve; per te mundesuar tregje te reja, per tu njohur me teknologji te reja per prodhimin dhe pasvjeljen e fruta-perimeve #🍒🍒🍒#

Back