Panair “Shqiperia Punon Token – Konsumo Shqip”

Adad Malore i mbeshtetur nga Projekti Sared, mori pjesë në edicionin e dytë të Panairit “Shqiperia Punon Token – Konsumo Shqip”. Në panair morën pjesë prodhues të 14 grupeve Korçë, Diber, Kukës, ku prezantuan mollë, arra, patate dhe produktet leng mollë, mjalt, lëng molle, etj.
Stendat tona u vizituan nga Ministri Bujqesise Z. Niko PELESHI, krahas vizitorve të shumtë.
Shumë tërheqëse ishte stenda e mollës së Korçës, ku shprehej lshumëllojshëmria varietore, cilesia dhe standarti.
Risi në këtë panair ishte prezantimi i 12 varieteteve të reja të mollës.
Adad Malore kishte stendën e saj ku u dha informcion për pjesmarrësit e shumtë në panair.

Fotografia e ADAD Malore

Back